//
archives

Syarah Hadits

This category contains 32 posts

Dalil Tentang Wajibnya Menjalankan Amanah

Dari Abu Hurairah ra. dia berkata: “Rasulullah saw. bersabda: ‘Jalankanlah amanat yang diembankan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.’” (Abu Daud, 3535 dan Tirmizi, 1264).Sabda Rasulullah: “Jalankanlah amanat” adalah perintah, dan perintah itu sifatnya adalah untuk mewajibkan. Allah swt. berfirman: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (An-Nisa:58). Amanat adalah … Continue reading

Konsekwensi Amanah

Dari Abu Zar ra. dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah tidakkah engkau limpahkan suatu tugas (jabatan) kepadaku? Dia berkata: Beliau menepuk-nepuk kedua bahuku dengan tangannya, kemudian bersabda: Wahai Abu Zar, kamu lemah, dan ini adalah amanat yang mana pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengembannya dengan benar dan melaksanakan … Continue reading

Beberapa Tanda Kenabian Muhammad Sholallahu ‘alaihi wasallam

Dari Abu Sufyan ra. dalam kisahnya dengan Hiraklius. Hiraklius Berkata: “Aku bertanya kepadamu, ‘Apa yang dia perintahkan kepadamu?’ kamu menjawab bahwa dia memerintahkanmu menyembah Allah, tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun dan melarang kalian menyembah berhala, memerintahkan kamu sekalian mengerjakan salat, jujur, dan ‘iffah. Bila apa yang kamu katakan ini benar, maka ia akan menguasai tempat pijakan … Continue reading

Di Antara Etika Islam Yang Agung

Dari Abu Said Al-Khudri ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: ‘Orang yang derajatnya paling buruk pada hari kiamat adalah seorang suami yang menggauli istrinya, kemudian ia umbar (ceritakan) perihal hubungannya itu (secara detail) kepada orang lain.’” (Muslim, 1437)Penjelasannya atas Sahih Muslim, jilid 10, halaman 8, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan: “Hadis ini mengandung larangan bagi seorang laki-laki … Continue reading

Setiap Perbuatan Baik Adalah Sedekah

Diriwayatkan dari Abu Musa radhiallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap muslim itu harus bersedekah”, para sahabat bertanya: “Bagaimana jika dia tidak memiliki sesuatu (harta) yang akan disedekahkannya?” Beliau menjawab: “Hendaklah ia bekerja hingga memeproleh hasil yang bermanfaat bagi dirinya dan dengannya ia dapat bersedekah”, mereka bertanya lagi: “Jika ia tidak sanggup melakukannya?” … Continue reading

Beberapa Sifat Yang Harus Dihindari [Kemunafikan]

Dari Abdullah bin Amru ra., Nabi saw. bersabda: “Empat perangai apabila berada pada seseorang akan menjadikannya munafik tulen, dan apabila salah satunya berada pada seseorang, akan menjadikannya mempunyai salah satu sifat orang munafik, sampai meninggalkannya. Yaitu: Apabila diberi amanat ia khianat, apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia ingkar dan apabila bertikai ia berlaku curang.” … Continue reading

Etika Islam Yang Agung

Dari Abu Said Al-Khudri ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: ‘Orang yang derajatnya paling buruk pada hari kiamat adalah seorang suami yang menggauli istrinya, kemudian ia umbar (ceritakan) perihal hubungannya itu (secara detail) kepada orang lain.’” (Muslim, 1437)Penjelasannya atas Sahih Muslim, jilid 10, halaman 8, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan: “Hadis ini mengandung larangan bagi seorang laki-laki … Continue reading

Pentingnya Orang Kepercayaan Yang Saleh

Dari Abu Sa’id bin Al-Khudri ra. dari Nabi saw. berkata: “Allah tidak akan mengutus seorang nabi dan tidak akan memilih seorang khalifah melainkan di sekitarnya dua tipe orang kepercayaan, orang kepercayaan yang senantiasa menganjurkan dan mendorongnya untuk berbuat baik, dan pembantu yang menyuruh dan mendorongnya untuk berbuat buruk. Maka orang yang selamat adalah orang diselamatkan … Continue reading

Boookmark Me

Bookmark and Share

Googlebot

SEO Monitor

Powered by  MyPagerank.Net

Readers

Advertisements